β-Glucosidase 1A

( CZ0973 ) Organism: Alicyclobacillus acidocaldarius EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3A

( CZ0980 ) Organism: Prevotella bryantii EC Number: 3.2.1.21 and 3.2.1.74 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3A

( CZ0894 ) Organism: Clostridium cellulolyticum EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0919 ) Organism: Caldicellulosiruptor bescii EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3B

( CZ0777 ) Organism: Bacteroides ovatus EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3A

( CZ0818 ) Organism: Ruminococcus albus EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3B

( CZ0786 ) Organism: Cellvibrio japonicus EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3A

( CZ0772 ) Organism: Bacteroides fragilis EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0525 ) Organism: bacterium enrichment culture clone EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 3A

( CZ0510 ) Organism: Saccharophagus degradans EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH3 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0457 ) Organism: Bacillus halodurans EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 158,00349,00
Clear

β-Glucosidase 1G

( CZ0455 ) Organism: Pectobacterium carotovorum EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 158,00349,00
Clear