β-Glucosidase 1A

( CZ0449 ) Organism: Caldicellulosiruptor saccharolyticus EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0444 ) Organism: Clostridium cellulovorans EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0441 ) Organism: Thermotoga petrophila EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0418 ) Organism: Pyrococcus furiosus EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1C

( CZ0396 ) Organism: Pectobacterium carotovorum EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0397 ) Organism: Pectobacterium carotovorum EC Number: 3.2.1.86 | 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0319 ) Organism: Paenibacillus polymyxa EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1B

( CZ0318 ) Organism: Paenibacillus polymyxa EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0301 ) Organism: Saccharophagus degradans EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0268 ) Organism: Thermobifida fusca EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0252 ) Organism: Thermus thermophilus EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear

β-Glucosidase 1A

( CZ0211 ) Organism: Thermotoga maritima EC Number: 3.2.1.21 Architecture: GH1 149,00329,00
Clear