β-Mannanase 5A

( CZ0992 ) Organism: Ruminococcus champanellensis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM23-GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26A

( CZ0997 ) Organism: Ruminococcus champanellensis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM35-GH26-CBM35 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 134A

( CZ1007 ) Organism: Streptomyces sp. EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH134 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 134A

( CZ0942 ) Organism: Streptomyces sp. EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM10-GH134 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26B

( CZ0901 ) Organism: Ruminococcus champanellensis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM35-GH26 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 113A

( CZ0681 ) Organism: Alicyclobacillus acidocaldarius EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH113 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0565 ) Organism: Bacillus sp. EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

Mannanase 5A

( CZ0478 ) Organism: Ruminococcus flavefaciens EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

Cellulase 5B & Mannanse 5A

( CZ0479 ) Organism: Ruminococcus flavefaciens EC Number: 3.2.1.4 Architecture: GH5-CBM80-GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5B

( CZ0464 ) Organism: Clostridium cellulolyticum EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0442 ) Organism: Thermotoga petrophila EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26A

( CZ0425 ) Organism: Paenibacillus polymyxa EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 149,00329,00
Clear