β-Mannanase 26B

( CZ0308 ) Organism: Clostridium cellulovorans EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0307 ) Organism: Clostridium cellulovorans EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26A

( CZ0289 ) Organism: Podospora anserina EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM35-GH26 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0288 ) Organism: Podospora anserina EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0270 ) Organism: Thermobifida fusca EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5B

( CZ0215 ) Organism: Thermotoga maritima EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26A

( CZ0205 ) Organism: Cellvibrio japonicus EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26C

( CZ0147 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 26E

( CZ0123 ) Organism: Bacillus subtilis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0063 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0064 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5-CBM32 149,00329,00
Clear

β-Mannanase 5A

( CZ0055 ) Organism: Cellvibrio japonicus EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH5 149,00329,00
Clear