α-Trehalose phosphorylase 65A

( CZ0990 ) Organism: Thermoanaerobacter brockii EC Number: 2.4.1.64 Architecture: GH65 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose synthase 13A

( CZ0936 ) Organism: Arthrobacter sp. EC Number: 5.4.99.15 Architecture: GH13 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase 13A

( CZ0870 ) Organism: Rhizobium sp. EC Number: 3.2.1.141 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase 13A

( CZ0871 ) Organism: Nostoc punctiforme EC Number: 3.2.1.141 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

Trehalase 37B

( CZ0797 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.28 Architecture: GH37 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase 13A

( CZ0765 ) Organism: Sulfolobus solfataricus EC Number: 3.2.1.141 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

α-Phosphotrehalase 13A

( CZ0769 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.93 Architecture: GH13 179,00399,00

Trehalase 37A

( CZ0703 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.28 Architecture: GH37 179,00399,00

Trehalase 15A

( CZ0673 ) Organism: Mycobacterium smegmatis EC Number: 3.2.1.28 Architecture: GH15 179,00399,00

α-Phosphotrehalase 13A

( CZ0559 ) Organism: Bacillus licheniformis EC Number: 3.2.1.93 Architecture: GH13 179,00399,00

α-Phosphotrehalase 13A

( CZ0544 ) Organism: Lactobacillus acidophilus EC Number: 3.2.1.93 Architecture: GH13 179,00399,00

Trehalose synthase 13A

( CZ0532 ) Organism: Deinococcus deserti EC Number: 5.4.99.16 Architecture: GH13 179,00399,00