α-Glucosidase 13A

( CZ0958 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.20 Architecture: CBM34-GH13 179,00399,00

Isoamylase 13A

( CZ0961 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.68 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

Cyclodextrin glucanotransferase 13A

( CZ0929 ) Organism: Bacillus sp. EC Number: 2.4.1.19 Architecture: GH13-CBM20 179,00399,00

Amylosucrase 13A

( CZ0932 ) Organism: Neisseria polysaccharea EC Number: 2.4.1.4 Architecture: GH13 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose synthase 13A

( CZ0936 ) Organism: Arthrobacter sp. EC Number: 5.4.99.15 Architecture: GH13 179,00399,00

Neopullulanase 13A

( CZ0867 ) Organism: Geobacillus stearothermophilus EC Number: 3.2.1.135 Architecture: CBM34-GH13 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase 13A

( CZ0870 ) Organism: Rhizobium sp. EC Number: 3.2.1.141 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase 13A

( CZ0871 ) Organism: Nostoc punctiforme EC Number: 3.2.1.141 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

Cyclomaltodextrinase 13A

( CZ0872 ) Organism: Paenibacillus sp. EC Number: 3.2.1.54 Architecture: CBM34-GH13 179,00399,00

Neopullulanase 13A

( CZ0779 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.135 Architecture: GH13 179,00399,00

α-1,4-Glucan branching enzyme 13A

( CZ0815 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 2.4.1.18 Architecture: CBM48-GH13 179,00399,00

Amylase 13A

( CZ0758 ) Organism: Thermotoga maritima EC Number: 3.2.1.1 Architecture: GH13 179,00399,00