β-Mannanase 26A

( CZ0997 ) Organism: Ruminococcus champanellensis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM35-GH26-CBM35 179,00399,00

β-Mannanase 26B

( CZ0901 ) Organism: Ruminococcus champanellensis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM35-GH26 179,00399,00

β-Mannanase 26A

( CZ0425 ) Organism: Paenibacillus polymyxa EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 179,00399,00

β-Mannosidase 26A

( CZ0320 ) Organism: Bacteroides fragilis EC Number: 3.2.1.100 Architecture: GH26 179,00399,00

β-Mannanase 26B

( CZ0308 ) Organism: Clostridium cellulovorans EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 179,00399,00

β-Mannanase 26A

( CZ0289 ) Organism: Podospora anserina EC Number: 3.2.1.78 Architecture: CBM35-GH26 179,00399,00

β-Mannanase 26A

( CZ0205 ) Organism: Cellvibrio japonicus EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 179,00399,00

β-Mannanase 26C

( CZ0147 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 179,00399,00

β-Mannanase 26E

( CZ0123 ) Organism: Bacillus subtilis EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 179,00399,00

Lichenase 26A & Cellulase 5E

( CZ0053 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.73 | 3.2.1.4 Architecture: GH26-GH5-CBM11 179,00399,00

β-Mannanase 26B

( CZ0025 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.78 Architecture: GH26 179,00399,00

Lichenase 26A & Cellulase 5E

( CZ0013 ) Organism: Clostridium thermocellum EC Number: 3.2.1.73 | 3.2.1.4 Architecture: GH26-GH5 179,00399,00